Onderzoek naar de werking van de GVR

De onderzoekers concluderen de GVR op dit moment het enig werkende en schaalbare instrument is dat de verduurzaming binnen gemeenten kan aanjagen. Naast de GVR bestaan momenteel geen werkbare alternatieven voor op woonlasten neutraliteit gebaseerde bekostigings- en ontzorgingsinstrumenten voor zowel gemeenten als woningeigenaren die gekoppeld zijn aan de woning.

Binnen de GVR worden de rechtsposities van woningeigenaren en gemeenten maximaal geborgd. De GVR is bijzonder zorgvuldig in haar berekeningen en aanpak en is met meer dan voldoende waarborgen omkleed’, aldus het rapport. De onderzoekers concluderen en onderstrepen bovendien dat de GVR in de praktijk naar volle tevredenheid van de woningeigenaren in de eerste deelnemende gemeente, Wijk bij Duurstede, en de financier, BNG Bank functioneert. Ook in een tevredenheidsonderzoek onder de eerste deelnemende woningeigenaren scoort de GVR een 9.

Binnen de GVR worden de rechtsposities van woningeigenaren en gemeenten maximaal geborgd. De GVR is bijzonder zorgvuldig in haar berekeningen en aanpak en is met meer dan voldoende waarborgen omkleed’, aldus het rapport. De onderzoekers concluderen en onderstrepen bovendien dat de GVR in de praktijk naar volle tevredenheid van de woningeigenaren in de eerste deelnemende gemeente, Wijk bij Duurstede, en de financier, BNG Bank functioneert. Ook in een tevredenheidsonderzoek onder de eerste deelnemende woningeigenaren scoort de GVR een 9.