Over de GVR

De Gemeentelijke VerduurzamingsRegeling (GVR®) is een gemeentelijk instrument dat met steun van de Europese Commissie is ontwikkeld. De GVR faciliteert gemeenten in hun regierol binnen de wijkgerichte warmte- en energietransitie. Met de GVR kunnen gemeenten woningeigenaren volledig ontzorgen in de verduurzaming van de eigen woning.

Vrijwillig

De GVR is op vrijwillige basis toegankelijk voor alle eigenaren van grondgebonden eengezinswoningen.

Volledige ontzorging

De woningeigenaar wordt binnen de GVR volledig ontzorgd in de uitvoering van de verduurzamingsmaatregelen en ontvangt langdurige en hoogwaardige garantie van de GVR uitvoerder(s).

Geen eigen investering

De woningeigenaar hoeft zelf geen investering te doen en ook geen lening af te sluiten. De verduurzaming wordt namens de gemeente voorgefinancierd door de Stichting Verzamelgelden GVR. De woningeigenaar betaalt de investering over een periode van 30 jaar terug via een gemeentelijke heffing.

Maandlasten neutraal

De GVR is voor de woningeigenaar maandlasten neutraal vanaf de aanvang van de regeling. Gedurende de looptijd ontstaat een financieel voordeel ten opzichte van de situatie waarin een woningeigenaar de eigen woning niet zou laten verduurzamen.

Overdraagbaar bij verkoop

De GVR is aan de woning gekoppeld en gaat bij verkoop over op de volgende woningeigenaar waardoor de investering (mogelijk) gedragen wordt door meerdere generaties van eigenaren gedurende de looptijd. Ook is het mogelijk om resterende termijnbedragen tussentijds ineens te voldoen.

Geen publiek geld nodig

De gemeente hoeft voor de GVR geen publiek geld aan te wenden en loopt geen financieel risico. De impact op de gemeentelijke organisatie is bovendien minimaal als gevolg van de ontzorging door de GVR uitvoerder(s).

Het sociaal beleid

De gemeente kan met de GVR haar sociale beleid toepassen op woningeigenaren die in een slechte financiële positie verkeren.

Grip en inzicht

De gemeente krijgt met de GVR grip op en inzicht in de voortgang van de wijkgerichte energietransitie.

Geen spijt-maatregelen

Binnen de GVR kunnen alle isolatiemaatregelen, isolatieglas en zonnepanelen worden gerealiseerd. Dit zijn de zogenaamde ‘Geen spijt-maatregelen’ die aan alle woningen getroffen moeten worden om de warmte- en energievraag terug te dringen. Deze maatregelen zijn een voorwaarde om op termijn over te gaan op alternatieve verwarming en ‘van het gas af’ te gaan

Voordelen voor de woningeigenaar

Voordelen voor u als gemeente

Veelgestelde vragen

U ontvangt van de GVR uitvoerder een garantie op installatie, materiaal en de energetische werking van de maatregelen. Onderhoud is niet inbegrepen. Bij isolatie is onderhoud ook niet aan de orde. Bij de zonnepanelen is het regulier onderhoud de verantwoordelijkheid van de woningeigenaar. Dit zal in de praktijk beperkt blijven tot het periodiek schoonmaken van de panelen.

De GVR uitvoerder kan geen voorspellingen doen over de waardeontwikkeling van individuele woningen. In het algemeen kan gesteld worden dat verduurzaamde woningen couranter zijn dan niet verduurzaamde woningen. Het financiële voordeel in de vorm van lagere maandlasten is bovendien hoger dan de verplichting die op het huis rust in de vorm van de baatbelasting. De GVR zou ons inziens daarom geen nadelig effect hebben op de verkoopprijs van de woning.
Indien een nieuwe bewoner meer verbruikt, heeft deze ook meer profijt van de getroffen maatregelen. Dit is een positief scenario. Indien de nieuwe bewoner een lager verbruik heeft, heeft hij minder profijt van de getroffen maatregelen.

De GVR is vrijblijvend totdat de woningeigenaar de handtekening zet onder het aanbod.

U behoudt de vrije keuze. De keuze voor uw energieleverancier staat los van de GVR.
De GVR uitvoerder is uw aanspreekpunt en ook na afronding blijven zij 30 jaar lang uw vaste aanspreekpunt.

Nee. U betaalt alleen de prijs (baatbelasting) voor de verduurzaming van de woning die vooraf bekend is en die u met de opdrachtverstrekking heeft geaccepteerd.