Woningeigenaar

Met de Gemeentelijke VerduuzamingsRegeling (GVR®) wordt u als woningeigenaar volledig ontzorgd in de verduurzaming van uw eigen woning. Hiervoor werkt uw gemeente samen met een GVR uitvoerder.
Op basis van een woninginspectie ontvangt u een aanbod met daarin de mogelijke verduurzamingsmaatregelen, de mogelijke besparing op uw energierekening en de te betalen gemeentelijke heffing. Na uw akkoord zorgt de GVR uitvoerder voor de realisatie. De GVR uitvoerder is gedurende het proces en ook na oplevering van de woningverduurzaming de gehele looptijd uw aanspreekpunt.

Voor iedereen

De GVR is toegankelijk voor alle eigenaren van grondgebonden eengezinswoningen. Een krediettoets is niet nodig. Deelname aan de GVR is vrijwillig en leidt bovendien ook niet tot een BKR registratie. 

Uw voordelen

Volledige ontzorging

U wordt als woningeigenaar volledig ontzorgd. Na de aanmelding en telefonische intake wordt uw woning geïnspecteerd en wordt een aanbod specifiek voor uw woning opgemaakt. In het aanbod dat u van de GVR uitvoerder ontvangt, zijn de mogelijke verduurzamingsmaatregelen, de mogelijke besparing op uw energierekening en de gemeentelijke heffing opgenomen. Alles duidelijk toegelicht. U bepaalt zelf welke maatregelen u wilt laten uitvoeren. De GVR uitvoerder begeleidt u in het maken van uw keuze. Na uw akkoord draagt de GVR uitvoerder zorg voor de uitvoering van de maatregelen door gerenommeerde partners. In een eindinspectie wordt samen met u vastgesteld of de maatregelen kwalitatief en naar wens zijn uitgevoerd. Pas daarna gaat u de gemeentelijke heffing betalen.

Garanties

U ontvangt van de GVR uitvoerder langdurige en hoogwaardige garantie op de gerealiseerde maatregelen. Zo hoeft u zich gedurende de gehele looptijd geen zorgen te maken over de werking en kwaliteit van de gerealiseerde maatregelen.

Geen eigen investering

U hoeft zelf geen investering te doen of lening af te sluiten. De verduurzaming wordt namens de gemeente voorgefinancierd door de Stichting Verzamelgelden GVR, die op haar beurt wordt gefinancierd door BNG Bank. U betaalt de investering over een periode van 30 jaar terug via een gemeentelijke heffing.

Maandlasten neutraal

De GVR is voor u maandlasten neutraal vanaf de aanvang van de regeling. Dit betekent dat de mogelijke besparing op uw energierekening voldoende is om de gemeentelijke heffing te kunnen betalen. Deze gemeentelijke heffing is een vast bedrag gedurende de gehele looptijd. Gedurende de looptijd ontstaat als gevolg van inflatie en energieprijsstijgingen voor elke deelnemer een financieel voordeel ten opzichte van de situatie waarin de woning niet verduurzaamd zou worden.

Overdraagbaar bij verkoop

De GVR is aan de woning gekoppeld en gaat bij verkoop over op de volgende woningeigenaar. Hierdoor loopt u geen financieel risico bij vroegtijdige verkoop van de woning. Ook is het mogelijk om resterende termijnbedragen tussentijds ineens te voldoen.

Courantere woning

Naast dat u gaat besparen op uw energierekening en gedurende de looptijd van de GVR een financieel voordeel geniet, is een verduurzaamde woning ook couranter dan een niet verduurzaamde woning. Uw woning is beter verkoopbaar tegen waarschijnlijk een hogere prijs dan een niet verduurzaamde woning.

Hoger wooncomfort

Naast de financiële voordelen is de verbetering van het wooncomfort als gevolg van de verduurzamingsmaatregelen natuurlijk ook heel belangrijk. U zult dit in de praktijk duidelijk merken. De woning zal niet alleen warmer en minder tochtig zijn in de winter, maar ook koeler in de zomer.

Veelgestelde vragen

U ontvangt van de GVR uitvoerder een garantie op installatie, materiaal en de energetische werking van de maatregelen. Onderhoud is niet inbegrepen. Bij isolatie is onderhoud ook niet aan de orde. Bij de zonnepanelen is het regulier onderhoud de verantwoordelijkheid van de woningeigenaar. Dit zal in de praktijk beperkt blijven tot het periodiek schoonmaken van de panelen. 

De GVR uitvoerder kan geen voorspellingen doen over de waardeontwikkeling van individuele woningen. In het algemeen kan gesteld worden dat verduurzaamde woningen couranter zijn dan niet verduurzaamde woningen. Het financiële voordeel in de vorm van lagere maandlasten is bovendien hoger dan de verplichting die op het huis rust in de vorm van de baatbelasting. De GVR zou ons inziens daarom geen nadelig effect hebben op de verkoopprijs van de woning.
Indien een nieuwe bewoner meer verbruikt, heeft deze ook meer profijt van de getroffen maatregelen. Dit is een positief scenario. Indien de nieuwe bewoner een lager verbruik heeft, heeft hij minder profijt van de getroffen maatregelen.

De GVR is vrijblijvend totdat de woningeigenaar de handtekening zet onder het aanbod.

U behoudt de vrije keuze. De keuze voor uw energieleverancier staat los van de Gemeentelijke VerduurzamingsRegeling.
De GVR uitvoerder is uw aanspreekpunt en ook na afronding blijven zij 30 jaar lang uw vaste aanspreekpunt.
Nee. U betaalt alleen de prijs (baatbelasting) voor de verduurzaming van de woning die vooraf bekend is en die u met de opdrachtverstrekking heeft geaccepteerd.