Slim geregeld
voor gemeentes.

GVR staat voor Gemeentelijk VerduurzamingsRegeling. Met GVR geeft gemeente invulling aan haar wijkgerichte energietransitie. Om GVR toe te passen werkt de gemeente nauw samen met een lokale GVR uitvoerder. Deze partij is licentiehouder van GVR.

Om woningverduurzaming toegankelijk en betaalbaar te maken voor iedereen is in het Klimaatakkoord de wens geuit voor ‘gebouwgebonden’ oplossing waarbij de lasten voor de investering voor verduurzaming over een langere periode wordt verdeeld over meerdere generaties van woningeigenaren.

GVR stelt gemeente in staat woningeigenaren volledig te ontzorgen in de verduurzaming van de eigen woning waarbij een gebouwgebonden oplossing voor de betaalbaarheid wordt gecombineerd met de uitvoering van de woningverduurzaming.
GVR is ontwikkeld met steun van de Europese Commissie.

De voordelen.

Grip en inzicht

Met GVR krijgt de gemeente grip op en inzicht in de voortgang van de wijkgerichte energietransitie. Ze krijgt op wijkniveau inzicht in de actuele warmtevraag en afname ervan als gevolg van de in de wijk gerealiseerde verduurzamingsmaatregelen. Hierdoor is ze beter in staat beleid te maken met betrekking tot de overgang op alternatieve warmtebronnen.

Inzet gemeentelijk heffingsinstrument

Deelnemende woningeigenaren betalen de woningverduurzaming af via een gemeentelijke heffing. Het geld wordt door de gemeente geïnd via de gemeentelijke baatbelasting. Hiervoor tekent een deelnemende woningeigenaar met de gemeente een vaststellingsovereenkomst. De gemeente draagt de baatbelasting vervolgens af aan de Stichting Verzamelgelden GVR.

Geen publiek geld nodig

Om GVR toe te passen hoeft de gemeente geen publiek geld aan te wenden. De woningverduurzaming wordt voorgefinancierd door de Stichting Verzamelgelden GVR. Hierdoor is er geen sprake van een balansverzwaring.

Geen betaal risico

De gemeente loopt geen betaalrisico. Het zeer kleine risico van structurele betaalonmacht wordt afgedekt door de Stichting Waarborg GVR. Onder voorwaarden kan de gemeente de structureel niet inbare termijnen verhalen op deze stichting.

Minimale organisatorische impact

De gemeente wordt binnen GVR maximaal ontzorgd door de GVR uitvoerder. De activiteiten van de gemeenten blijven beperkt tot het promoten van de GVR en het innen van de gemeentelijke heffing.

Versnellen wijkgerichte aanpak

Met GVR kunt u uw wijkgerichte warmtetransitie op een beheersbare wijze opschalen en versnellen.